Website vpbank được lập ra nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng các thông tin tài chính, các quy trình và thủ tục làm hồ sơ vay tiêu dùng tín chấp. Bên cạnh đó còn cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin chi tiết về mức lãi suất, hình thức vay … để khách hàng tiện tham khảm khi có nhu cầu về tài chính.

Nhằm đảm bảo an toàn cho chúng tôi và khách hàng, VPBank xin đưa ra những chính sách để cùng nhau tham khảo và thực hiện.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi tiến hành thu thập thông tin của khách hàng để phục vụ cho quá trình :

  • Hiểu được nhu cầu và mong muốn của khách hàng đối với các sản phẩm tài chính do chúng tôi cung cấp
  • Giup khách hàng cập nhật các thông tin đầy đủ và chính xác về lãi suất, hình thức vay, quy trình và hồ sơ vay tín chấp tại ngân hàng.
  • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng, hỗ trợ giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng đối với dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi cung cấp
  • Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành kiểm tra điều kiện khách hàng có phù hợp với các sản phẩm tài chính đang cung cấp hay không qua đó hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhất.

chính sách bảo mật thông tin website vpbank24h.online

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Trong quá trình tư vấn chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin sau của khách hàng :

  • Họ và tên
  • Số CMND
  • Địa chỉ khách hàng tạm trú
  • Nhu cầu về khoản vay
  • Mục đích của khoản vay
  • Hình thức vay mong muốn

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp trong nội bộ ngân hàng hoặc sử dụng thông tin đó để tiến hành tra cứu lịch sử tín dụng của khách hàng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác qua đó xét duyệt khoản vay cho khách hàng một cách chính xác và phù hợp nhất.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ trên hệ thống của ngân hàng nhà nước phục vụ cho quá trình thẩm định các nhu cầu tài chính của khách hàng trong tương lai.

CAM KẾT

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng nên chúng tôi cam kết sẽ tuyệt đối không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với mục đích không mang lại lợi ích cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng trong phạm vi nội bộ ngân hàng hoặc sử dụng thông tin đó để tra cứu lịch sử tín dụng khách hàng trên hệ thống CIC của ngân hàng nhà nước.

Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, do đó sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật theo quy định để cam kết thông tin khách hàng được đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng tự ý cung cấp thông tin cá nhân cho nhiều tổ chức khác không chỉ riêng chúng tôi, việc lộ thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.